Search
× Search

Text/HTML

Sovon Vogelonderzoek | Gebiedsinformatie

Gebiedsinformatie

Kies een gebied
Groengeel
Natura 2000-gebied
Roze
Overige belangrijke watervogelgebieden

Achtergrondinformatie

Per Natura 2000-gebied, let op: hier alléén gebieden die onder de Vogelrichtlijn zijn aangewezen, en andere belangrijke vogelgebieden, worden hier aantallen en trends voor broedvogels en doortrekkers en wintergasten gepresenteerd. Deze gegevens zijn ook als excel-tabel te downloaden. Kies op het kaartje of in de lijst een gebied. Lees de toelichting voor achtergrondinformatie.

Download meer informatie
GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2024 DNN Corp
Back To Top